Anyagtudományi Intézet - Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék

A Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék története

A Mûszaki Anyagtudományi Kar Kari Tanácsának 2007. február 14-ei javaslata alapján az Egyetem Szenátusa 2007. március 20-án egyhangúlag úgy döntött, hogy az Anyagtudományi Intézeten belül Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszéket alapít. Közvetlen az alapítást követõen a tantárgyak gondozásával és a laboratóriumok elhelyezésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatása céljából a Kar dékánja, Dr. Gácsi Zoltán lett a tanszékvezetõ. Miután 2007. júliusában a Miskolci Egyetem Rektora (dr. Patkó Gyula), a Közalapítvány fõigazgatója (dr. Hajtó János), a Mûszaki Anyagtudományi Kar dékánja (dr. Gácsi Zoltán) és a BAY-NANO igazgatója (dr. Kaptay György) aláírásaikkal hitelesítették a Miskolci Egyetem és a Közalapítvány közötti megállapodást ami egy közös (kihelyezett) tanszék megalapítását is magában foglalta és amit a Szenátus 2007. augusztus 27-én hitelesített, a dékán a BAY-NANO akkori igazgatóját nevezte ki tanszékvezetõnek. Így a tanszék eddigi vezetõi:
- dr. Gácsi Zoltán: 2007. március 20. - 2007. július 30.
- dr. Kaptay György: 2007. augusztus 1-tõl.

A Tanszék jellemzõen a BAY-NANO-ban fõállású kutatókból és a Miskolci Egyetemen negyedállású oktatókból áll. A tanszék jelenleg és várhatóan középtávon is négy negyedállású oktatóval mûködik. Emellett a Kar biztosít egy fél docensi bérkeretet meghívott elõadók foglalkoztatására a nanotechnológiai szakirányokon.

A Miskolci Egyetem és a BAY Közalapítvány közötti megállapodás szerint a tanszékvezetõ általában a BAY-NANO mindenkori igazgatója, feltéve, hogy Õ egyben a Miskolci Egyetem alkalmazottja is (amire törekedni kell, ha éppen nem lenne az). Mivel a BAY-NANO élén 2007. december 1-ei hatállyal vezetõcsere történt, várhatóan a közeljövõben a BAY-NANO új igazgatója, dr. Pungor András lesz az új tanszékvezetõ. Ha és amikor ez megtörténik, a honlapon jelezzük a váltás tényét.